Wendy van Eijk

Gemeenteraadslid

Fractievoorzitter Weerter VVD fractie

Adres: Odahoevestraat 9, 6002 CT Weert

Tel.: 06-52498612


Portefeuille:

  • Lid Commissie Bedrijfsvoering en Inwoners
  • Lid Agendacommissie en Fractievoorzittersoverleg (FVO)