De partijstructuur gaat veranderen!

De Algemene Vergadering van Afgevaardigden van de VVD tijdens het Najaarscongres in Rotterdam besloten om te komen tot een ingrijpende wijziging van de organisatorische structuur van de vereniging. Afdelingen in huidige vorm houden op te bestaan en moeten opgaan in lokale netwerken van circa 120 leden.

Het afdelingsbestuur is voornemens de volgende uitgangspunten te formuleren die voor ons als afdeling Weert essentieel zijn om te komen tot een lokaal netwerk. Deze uitgangspunten zien er als volgt uit:

1. De huidige afdelingen blijven binnen de netwerken financieel onafhankelijk.

2. De lokale herkenbaarheid staat voorop.

3. Krachtig lokaal netwerk: Weert neemt de leiding.

4. Slagvaardig bestuur van het lokaal netwerk.

Het bestuur zal nu de komende weken in gesprek gaan met omliggende afdelingen om te kijken met welke afdelingen er mogelijk een lokaal netwerk gevormd kan gaan worden. Op maandag 30 november heeft er een eerste overleg plaatsgevonden met de afdelingen uit Zuidoost-Brabant (Valkenswaard, Heeze-Leende, Cranendonck en Nederweert). Deze bijeenkomst was bedoeld als een eerste kennismaking en inventarisatie. Er zijn nog geen besluiten genomen. Voor de volgende week staat er nog een overleg met de voorzitter van Nederweert gepland. Ook zijn er contacten gelegd met de afdelingen Leudal en Maasgouw. Uiteindelijk zal het afdelingsbestuur uiterlijk eind december een besluit nemen met welke afdelingen zij verder willen gaan om te komen tot de vorming van een lokaal netwerk. Vervolgens is het aan de leden om hierover een definitief besluit te nemen. Vandaar dat we een Algemene Ledenvergadering zullen uitschrijven eind januari om de definitieve keuze vast te leggen. Hiervoor ontvangen de leden van onze afdeling binnenkort een uitnodiging.