Persbericht inzake raadslid Zincken

De VVD afdeling Weert, bestuur en fractie, hebben kennisgenomen van het feit dat het raadslid Rolf Zincken zondag j.l. na afloop van een feestelijke bijeenkomst betrokken is geweest bij een betreurenswaardig incident in de “Paterskerk” te Weert.
Hedenmorgen hebben bestuur en fractie aangaande dit incident een gesprek gehad met de heer Zincken.
Na uitvoerig beraad hebben bestuur en fractie de heer Zincken dringend geadviseerd om lopende de procedure geen officiële vergaderingen en bijeenkomsten bij te wonen in zijn hoedanigheid als raadslid.