Kamerleden bezoeken Algemeen Maatschappelijk Werk M-Limburg

Op donderdag 7 januari brengen VVD Kamerleden Straus (onderwijs) en Nijkerken (participatie en handhaving) samen met VVD afdeling Weert een bezoek aan Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg (AMW-ML) in Weert. Zij laten zich onder andere informeren over de ontwikkelingen rondom decentralisaties van overheidstaken naar de gemeentes en de uitwerking hiervan in de praktijk.

AMW-ML en Centrum voor Jeugd en Gezin bieden professionele hulp aan mensen die uit evenwicht geraakt. Tijdens het werkbezoek informeert de organisatie de politici over het maatschappelijk werk en de eerstelijns jeugdhulpverlening die in de regio wordt verleend. Zij zijn met name benieuwd hoe de organisatie mensen helpt om weer op eigen benen te staan, ze te laten participeren en/of aan het werk te krijgen.

Op het programma staat een gesprek met de directeur-bestuurder en maatschappelijk werkers die werkzaam zijn binnen het praktijkonderwijs, Gilde Opleidingen of samen met gemeentes op het gebied van sociale activering. De ambassadeur van de MO groep (brancheorganisatie voor Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening / Sociaal Werk) is inhoudelijk ingegaan op het 'eropaf team', outreachend werken en casemanagement huiselijk geweld.