De begroting; nu voor iedereen inzichtelijk!

Tijdens de begrotingsbehandeling in 2015 heeft de VVD, met steun van de gehele raad, een motie ingediend waarbij het college van B&W de opdracht heeft gekregen om de gemaakte effecten inzichtelijker te maken.

Niet iedereen heeft de behoefte om de volledige begroting door te lezen, dat hoeft nu ook niet meer. We hebben het idee aangedragen om gebruik te maken van infographics. Hierdoor is op een pagina te zien wat de gevolgen zijn van de gemaakte keuzes. Hoeveel komt er binnen en hoeveel gaat eruit? 

Zo simpel is het. Oordeelt u zelf.