Thomas van Gemert nieuw commissielid namens VVD

Weert - Woensdagavond heeft de gemeenteraad van Weert de 22-jarige Thomas van Gemert benoemd tot commissielid-niet-raadslid. Thomas van Gemert zal namens de VVD-fractie zitting nemen in de Commissie Bedrijfsvoering & Inwoners en de Auditcommissie. In deze commissies wordt de besluitvorming van de gemeenteraad voorbereid. Iedere gemeenteraadsfractie mag maximaal één commissielid-niet-raadslid aanstellen.

Van Gemert is al enkele jaren actief binnen de VVD Weert als bestuurssecretaris en steunfractielid. Daarnaast is hij momenteel bezig met het afronden van zijn master economie aan de Universiteit Maastricht, waar hij tevens werkzaam is als onderzoeks- en onderwijsassistent. Van Gemert: ‘Ik ben vereerd dat de VVD fractie mij voorgedragen heeft als commissielid. Dit zie ik als een mooie kans om als jongere een bijdrage te leveren aan de gemeentepolitiek. Vanuit mijn functie zal ik mij ervoor inzetten dat de gemeente zich richt op haar kerntaken en er gezonde gemeentelijke financiën op na houdt met lage lasten voor alle inwoners.’

VVD-fractievoorzitter Gerrit van Buuren: ‘Het is mooi dat Thomas ons team komt versterken. Als liberalen vinden wij het heel belangrijk om een frisse kritische blik op zaken te hebben en daar kan Thomas ons zeker bij helpen. Ook is het belangrijk dat we inzetten op verdere verjonging van onze fractie.’

De eerste vergadering waar Thomas van Gemert zal optreden als commissielid is de vergadering van de Commissie Bedrijfsvoering & Inwoners van 16 februari aanstaande.