VVD dringt aan op strenger toezicht gebruik subsidies

Niet voor de eerste maal wordt de gemeente geconfronteerd met een topsport vereniging die niet in staat is gebleken de financiële huishouding op orde te hebben.

De Stichting BSW is afgelopen dinsdag failliet verklaard; een dag voordat de gemeenteraad zich zou buigen over een subsidieverstrekking van in totaal € 22.000 wordt het faillissement uitgesproken. De raad heeft uiteraard besloten dit onderdeel van het raadsvoorstel van de agenda te halen en toekenning ervan tot nader orde uit te stellen.

Dit alles is voor de fractie van de VVD een reden om er wederom bij de verantwoordelijke wethouder op aan te dringen het toezicht op de financiële huishouding van topsportverenigingen die een substantiële jaarlijkse subsidie van de gemeente ontvangen dusdanig te structureren dat de continuïteit van het bestaan van verenigingen gewaarborgd wordt en financiële risico’s worden vermeden.

Met slechts een toezegging dat er vanaf nu goed toezicht gehouden gaat worden op de begrotingen, komen we er niet.

Aan de toekenning van topsportsubsidie moet de dwingende eis verbonden worden dat verenigingen een raad van toezicht instellen. In deze raad zouden bijvoorbeeld vertegenwoordigers van de sponsor(s); de gemeente alsmede de spelers/speelster met kennis van zaken zitting kunnen hebben.

De wethouder heeft toegezegd op korte termijn met een voorstel te komen. De vrijblijvendheid in het toezicht, waar tot op heden sprake van is kan en mag geen onderdeel uitmaken van de subsidie aan topsportverenigingen zo vindt de VVD. De voorbeelden waarin landelijk gezien sportverenigingen stelselmatig financieel in de fout gaan zijn legio en zijn o.i. voldoende aanleiding om de zaken in Weert wel op orde te krijgen.