VVD fractie Weert besluit dhr. Zincken per direct uit de fractie te zetten

Naar aanleiding van een incident waarbij dhr. Zincken op onaanvaardbare wijze betrokken was, is een uiterst vervelende situatie ontstaan. Binnen de afdeling Weert van de VVD en de raadsfractie is e.e.a. uitvoerig besproken en is er meerdere malen overleg gevoerd met dhr. Zincken. Aanvankelijk leek een gezamenlijke benadering over hoe verder te gaan, haalbaar. Zeer recent bleek uit mailverkeer met het VVD bestuur dat dhr. Zincken het eigen handelen rechtvaardigt en als acceptabel beschouwt.

Aangezien de VVD fractie daarover een volstrekt afwijkend standpunt heeft en het optreden van dhr. Zincken in genoemd incident onaanvaardbaar vindt, is besloten het fractielidmaatschap van dhr. Zincken per direct te beƫindigen.