Verkoop KMS; positief voor Weert en haar inwoners

Op woensdag 17 februari heeft de commissie Ruimte gesproken over de verkoop van de KMS. Een verkoop die noodzakelijk is om het plan Weert-West een stap verder te brengen. De plannen zijn goed voor de werkgelegenheid en geven duidelijkheid voor de omwonenden. Deze plannen zijn toegelicht gedurende de informatieavonden in het College. Hier zijn veel omwonenden en geïnteresseerden op af gekomen die vrijwel allemaal enthousiast waren over de gepresenteerde plannen. 


Gedurende de commissievergadering zijn er veel verhelderende vragen gesteld. Op de gestelde vragen kwam ook gewoon antwoord. Wethouder Van Eersel communiceerde transparant en gaf zelfs de kopers van de KMS de gelegenheid om helderheid van zaken te verschaffen. De VVD stelde vooral vragen over de mogelijke risico’s en de ‘winst’ van 1,7 miljoen euro. Ook op deze vragen kwam keurig antwoord. De gemeente loopt geen financieel risico en de gemeente krijgt door de deal de gronden van de Nelissenhofweg en het BC terrein bij wijze van spreken voor niets. Vooral het eerste is voor de VVD van belang. Een andere vraag is wel waarom er door sommige raadsleden zulke grote vraagtekens worden gezet bij deze deal? Is dit wantrouwen of is dit het niet willen accepteren van een goede zet van de wethouders om voor Weert en haar inwoners een prachtige ontwikkeling te realiseren? Het alles, maar dan ook alles, willen weten maakt het dossier nog complexer en laat de raad wegzakken in haar eigen moeras. De VVD wil vooruit!


De KMS staat nu ongeveer drie jaar leeg, voor de VVD is dit al te lang en kan er niet snel genoeg invulling komen om te zorgen voor continuïteit in het gebied. De KMS is tenslotte een onderdeel van Weert-West waarin de afgelopen jaren volop ontwikkelingen zijn geweest. Het is ook voor de toekomst een gebied met potentie op het gebied van sport, onderwijs, toerisme en recreatie. Relatief gezien heeft de vaart er bij het handelen van het college er goed in gezeten. In andere gemeenten duurt het soms een decennium voordat er invulling kan worden gegeven aan een dergelijk complex. Het COA noemt Weert dan ook als voorbeeld over hoe dat gemeenten om kunnen gaan met een AZC en overige maatschappelijke instellingen. 


Voor de VVD is het helder dat de verkoop van het Rijksvastgoedbedrijf aan HQ de enige juiste beslissing is en dat daardoor de nieuwe eigenaren aan de slag kunnen met de ontwikkeling van dit gebied. Mocht het Rijksvastgoedbedrijf eigenaar blijven, dan lag het lot van het complex in hun handen. De gemeente kan nu via het bestemmingsplan bepalen wat voor ontwikkelingen er plaats kunnen vinden en verliest daardoor niet haar zeggenschap. Door de proactieve houding van de verantwoordelijke wethouders en stichting HQ is dit gebied ontkomen aan verloedering. Dat is in het belang van de omwonenden en gaat een impuls geven aan de werkgelegenheid. Kortom, positief voor alle inwoners van Weert.