Natuur én recreatie is een kans, geen bedreiging

De Centrale Zandwinning Weert (CZW) staat met regelmaat op de agenda van de raad.

Zo ook tijdens de informatiebijeenkomst ruimte op 13 mei jl. Aanleiding was de uitbreiding van de zandwinning (fase 2). Het verlenen van de ontgrondingsvergunning is een bevoegdheid van de provincie. De provincie kan de procedure voor deze vergunning opstarten zonder realisatieovereenkomst, mits er zicht is op voldoende door CWZ te realiseren maatschappelijke meerwaarde.

Dit gebied heeft een belangrijke maatschappelijke en in potentie economische meerwaarde voor Weert. Een gebied waar actieve recreatie mogelijk moet worden, waar mensen langer willen verblijven en daarna een bezoek brengen aan het gezellige centrum in Weert; voor een hapje, drankje enz.

Daarom moet dit gebied met toeristische en recreatieve voorzieningen een van de economische dragers worden in Weert. De vrijetijdssector kan hierin een sterke rol spelen. Horeca, poppodia, natuur- en waterrecreatie - in combinatie met een goed geoutilleerd fiets- en wandelnetwerk plus ruiterpaden geven aan het toerisme een enorme impuls. Er is veel vrije tijd en veel te kiezen. Als de toerist langer wil verblijven dan kiest hij voor een toeristische regio waar veel te beleven valt; samenwerken tussen gemeenten en de ondernemers is meer dan noodzakelijk.

Weert, een stad in het groen, de Groenste regio, heeft alles in huis. Weert moet de mogelijkheid om bospark de IJzeren Man en het blauwe meertje e.o. te ontwikkelen tot één recreatiegebied optimaal benutten. Met het aanbrengen van een fietsbrug over het kanaal ter hoogte van de Laurabossen kan een nog groter gebied worden ontsloten. De Lichtenberg, als onderdeel van Weert-West (KMS) zou als monument ingepast kunnen worden. Ondernemers in de vrijetijdssector spelen bij dit alles een belangrijke rol. Neem jullie kansen.

Natuur en recreatie is een kans, geen bedreiging.

Natuurorganisaties zien recreatie te vaak als een bedreiging. Dat is jammer: fietsers, wandelaars en sporters kiezen voor het recreëren in het groen. Daardoor creëer je ook draagvlak voor natuurbeheer en behoud. Ook de vrijetijdssector in het natuurgebied heeft een belang bij het instant houden van de natuur. Door met alle belanghebbenden samen te werken ontstaat er een win- win- situatie.

Anders kijken, anders denken, anders doen is het motto. Dat anders kijken, denken en doen is wat Weert nodig heeft. Daarom is het ook prijzenswaardig dat het vorige college van B&W een studie heeft laten verrichten om te kijken hoe recreatie een belangrijke impuls kan zijn voor de toeristische en recreatieve functie van Weert. Die impuls is er, andere studies wijzen dat ook uit. Waar het om gaat is dat het blauwe meertje, bospark de IJzeren Man, de Laurabossen en de Weerterbergen, - inclusief het kanaal - bij uitstek een gebied is dat zich kan ontwikkelen tot een hoogwaardig recreatiegebied.

De inwoners van Weert verwachten een actief beleid van het gemeentebestuur, een beleid dat de balans vindt tussen enerzijds natuurbehoud en anderzijds het bevorderen van recreatieve voorzieningen t.b.v. het toerisme. Dat kan slim samen en vormt geen bedreiging. Dat alles zorgt voor werkgelegenheid, zorgt ervoor dat meer toeristen naar Weert komen die ook langer verblijven. Daarom een welgemeend advies laten we snel aan het werk gaan. Snel en daadkrachtig, zodat toeristische en recreatieve voorzieningen de economische drager van Weert worden, nog voordat Weert een “stilte gebied” wordt.