VVD bezorgd over prijsstijging VOG

Verschillende vrijwilligersorganisaties zeggen geen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) meer aan te vragen omdat per 1 maart een prijsverhoging van 38 procent ingaat. De VVD Weert vindt dat verontrustend en stelt daarom vragen aan het Weerter college. “Eind 2014 is de gratis VOG structureel ingevoerd voor mensen die met minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking werken. Om de kosten daarvan op te vangen, is de VOG-prijs in alle overige gevallen met 38 procent verhoogd. Wij willen graag van de gemeente weten hoeveel Weertenaren te maken krijgen met deze prijsverhoging. En of de gemeente hier iets aan kan doen,” stelt VVD-raadslid Wendy van Eijk.

De VVD-fractie wil ook weten of het college bereid is om organisaties – die door de prijsverhoging geen VOG meer willen of kunnen aanvragen – tegemoet gaat komen. Van Eijk: “Mocht het college hiertoe bereid zijn, dan is de vervolgvraag natuurlijk hoe dat financieel opgevangen gaat worden. Gisteren stond bijvoorbeeld in De Volkskrant te lezen dat dat Alzheimer Nederland een VOG voor 2.000 vrijwilligers wil aanvragen. Per 1 maart levert dit voor Alzheimer Nederland een kostenstijging van 18 duizend euro op. Dat kan de organisatie zich niet veroorloven. Waarschijnlijk zullen verschillende Weerter organisaties en verenigingen met hetzelfde te maken hebben. Daar willen wij inzicht in krijgen en hen helpen zoeken naar een oplossing”


Zie de bijlage voor de Artikel 40 brief.