Fontys Hogescholen onderzoekt binnenstad Weert

Fontys Hogescholen heeft recentelijk contact gezocht met de VVD in verband met een onderzoek naar het centrum van Weert. Naar aanleiding van het Inspiratieplan dat de VVD in januari heeft ingediend was lector (Cees-Jan) Pen getriggerd om de gemeente Weert te betrekken bij het onderzoek. Het Inspiratieplan staat aanstaande donderdag op de agenda van het Pact van Binnenstad. 

Weert wordt hiermee de eerste Limburgse stad die onderzocht zal worden. Er zal worden gekeken naar de meerwaarde van een meer ondernemende, op samenwerking van publieke en private stakeholders, gerichte organisatie van de binnenstad. Hoe moet de binnenstad van Weert eruit zien en welke eisen moeten er worden gesteld aan de binnenstadmanagers? Er is volgens Fontys Hogescholen al veel onderzoek gedaan naar binnensteden maar niet met als focus op de rol van de professionals die uiteindelijk de gewenste impulsen en transformatie moeten organiseren. 

Wethouder Van Eersel: "Het afgelopen jaar hebben we stappen gemaakt met het Pact van de Binnenstad en de invoering van de Bedrijveninvesteringszone. Door middel van dit onderzoek kunnen we toetsen of dat we op de goede weg zijn. We zijn ook bezig met het actualiseren van de visie op het stadshart." 

De VVD is van mening dat dit onderzoek een bijdrage kan leveren aan de versterking van het centrum en heeft daarom de contacten gelegd tussen de studenten en de binnenstadco√∂rdinator. 

Tevens is het ook belangrijk dat we ons realiseren dat we in een nieuwe werkelijkheid leven waarin het een feit is dat het consumentengedrag is gewijzigd. De retailactiviteiten zullen afnemen en de andere activiteiten zoals wonen, werken en cultuur zullen toenemen. De gemeente heeft de afgelopen periode al ingezet op een nieuw parkeerbeleid, aankleding en vergroening, meer fietsenstallingen en centrummanagement 2.0.