Voorstellen Stationsplein gespresenteerd

De partijen VVD, SP en WL hebben in december 2015 een Verbeterplan ingediend voor het Stationsplein. De partijen zijn van mening dat er een permenante oplossing moet komen voor de problematiek op en rondom het plein. 

In het betreffende plan werd de parkeerproblematiek aangepakt door middel van het plaatsen van een afscheiding tussen het pleingedeelte en de rijbaan. Aan de zijde van het station werden vijf Kiss & Ride plaatsen toegevoegd. Dat brengt het totaal op ongeveer 20 plaatsen en er zijn veel stations die het met minder moeten doen. Het zijn tenslotte Kiss & Ride plaatsen en geen parkeerplaatsen. Verder werd het Shared Space principe losgelaten door er een zebrapad aan toe te voegen. Dit zal het veilig oversteken bevorderen. De plannen zijn op aandringen van de partijen in de raad ook visueel uitgewerkt zodat duidelijk is wat de effecten zijn indien er een keuze wordt gemaakt. 

Er zijn momenteel vijf voorstellen nauwkeurig uitgewerkt waarbij de kosten variĆ«ren van 45.000 euro tot 145.000 euro. Er is momenteel nog voldoende budget over vanuit het project. De plannen werden gisteren gepresenteerd waarbij de VVD, SP, WL en het CDA aanwezig waren. De VVD is van mening dat het resterende budget van 300.000 euro niet op hoeft en wil gaan voor de meest praktische, oplossingsgerichte en voordelige oplossing. We willen ook een specificatie van alle kosten zodat we eventueel nog iets kunnen schrappen. Toch klonk er ondanks de heldere preserentatie ook enige kritiek op de uitgewerkte plannen. 

Joey Engelen (VVD): "We missen nog een oplossing voor het verkeer vanuit de Stationsstraat. Invoegen op het Stationsplein lukt nu bijna niet, dit zorgt ook voor opstoppingen. We hebben voorgesteld om de verkeerslichten beter af te stellen en om te bekijken of eenrichtingsverkeer op het plein mogelijk is.''

De ambtenaren hebben toegezegd dat ze dit onderzoeken en dat er momenteel tellingen plaatsvinden. 

De presentatie van de voorstellen is terug te vinden in de bijlage.