VVD en D66 teleurgesteld over niet deelnemen aan pilot

In de raadsinformatiebrief die het College van B&W op 14 april naar de raad heeft verzonden staat dat de gemeente Weert niet zal deelnemen aan de blurring-pilot. Deze pilot maakt het voor ondernemers mogelijk om bijvoorbeeld detailhandel en horeca te mengen. Volgens de VVD en D66 speelt dit in op de wensen van de consument en voegt het iets toe aan de beleving in de winkels. In het snel veranderende winkellandschap kan dit een oplossing bieden voor het teruglopende bezoekersaantal in het centrum en de wijkwinkelcentra.

De burgemeester (portefeuillehouder) wijst het verzoek tot deelname aan de pilot af vanwege de benodigde ambtelijke inzet en de kosten van 3500 euro. Verder zou het beleid in strijd zijn met de huidige Drank- en Horecawet. Het doel van een pilot is juist om te bekijken wat er mogelijk is en de resultaten daarvan voor te leggen aan de Rijksoverheid zodat de wetten kunnen worden aangepast. De partijen vinden de argumentatie dan ook niet voldoende om de pilot niet door te laten gaan.

In dezelfde raadsinformatiebrief valt ook te lezen dat inschrijven voor de deelname aan de pilot mogelijk is tot 15 april 2016. Hierna sluit de inschrijving. Des te merkwaardiger is het dat de gemeenteraad van Weert de brief op 14 april heeft ontvangen en dat er dus geen mogelijkheid meer bestaat voor de raad om de pilot alsnog te starten. De partijen hadden de betreffende informatie graag eerder ontvangen.

Het College van B&Wschrijft dat er in Weert maatwerk zal worden toegepast en dat dit momenteel voldoende is. De VVD en D66 willen ondernemers dan ook oproepen om zich te melden bij de gemeente Weert indien zij bijvoorbeeld graag kunst willen verkopen in hun winkel of een wijntje willen schenken in de kapsalon. Maatwerk zal ten slotte worden toegepast om ook aan de wensen van innovatieve ondernemers te voldoen.

Joey Engelen (VVD) en Jeffreye Vossen (D66)