VVD: verhoog snelheid Eindhovenseweg naar 100km/h

De VVD fractie in Weert heeft vragen gesteld aan het College van B&W over de snelheid op de Eindhovenseweg. De partij is van mening dat deze 80 km/h weg een 100 km/h weg moet worden. Tot 1989 diende de Eindhovenseweg als snelweg richting het zuiden en mocht er zelfs voor een korte periode 120 km/h worden gereden. De automobilisten vervolgde destijds hun reis via de randweg van Weert om bij Nederweert weer de A2 te bereiken. 

Raadslid Joey Engelen: "Het is niet uit te leggen dat het limiet op een weg zoals de Eindhovenseweg is beperkt tot 80 km/h. Tot 2013 mocht er op deze weg 100km/h worden gereden. Sindsdien heeft de huidige snelheid gezorgd voor veel onbegrip en een fors aantal bekeuringen. Daar willen wij van af."

De VVD vraagt of het College van B&W het besluit uit 2013 terug zou willen draaien en op welke termijn dit kan gebeuren.