Regel 1: minder regels

Weert is een gastvrije stad met veel horeca, terrassen en evenementen. 

Bij de allereerste zonnestralen zitten de terrassen vol met inwoners en bezoekers die onder het genot van een hapje en een drankje genieten van onze stad. Horeca, terrassen en evenementen dragen bij aan de belevingswaarde van de stad. 

Om dat te behouden en waar mogelijk uit te breiden zonder de noodzakelijke voorzieningen uit het oog te verliezen - wij hechten veel waarde aan de identiteit en uitstraling van de stad binnen en buiten de singelring-, is de VVD van mening dat er maatwerk moet worden geleverd per locatie in plaats van een systeem met ‘one-size-fits-all’. Maatwerk kan binnen bepaalde criteria worden toegepast waarbij iedereen dezelfde kansen krijgt en waarbij ‘Ja, mits’ in plaats van ‘Neen, tenzij’ het credo wordt. 

Een voorbeeld daarvan is het verplicht gebruik van plastic bekers – binnen in het etablissement – bij het gebruik van een buitentap tijdens evenementen, indien het etablissement aan een plein ligt. Ligt de horecagelegenheid niet aan een plein en er staan bijvoorbeeld 200 gasten met een glas in de hand buiten, dan is dit wel toegestaan, evenals op het terras. Begrijpt u het nog? Hierbij wordt niet gekeken naar de aard van de horecagelegenheid en wordt de eigen verantwoordelijkheid van de ondernemer onderschat. Onder deze verantwoordelijkheid hoort ook het schoonhouden en schoonmaken van het terrasgedeelte. 

Terrassen bepalen in grote mate het straatbeeld. Dat de aankleding van het terras op bepaalde voorwaarden stuit is wenselijk. Het terrasmeubilair maakt tenslotte onderdeel uit van het straatbeeld in een historische kern. Vooral de veiligheid, zoals een goede doorgang voor voetgangers, rolstoelers en hulpdiensten is logisch. Dat neemt niet weg dat er ruimte moet worden geboden aan de ondernemer en dat sneller dan tot nu toe vergunningen worden afgegeven en afgehandeld bij bijvoorbeeld windschermen of bloembakken. We zijn doorgeslagen in regeldrift en daar wil de VVD iets aan doen. 

Handhaving met tact, maar wel handhaven. Bij bijvoorbeeld overlast zijn wij ervan overtuigd dat een overleg tussen de bewoners en verantwoordelijke ondernemer een prima middel is om er samen uit te komen. Mocht de overlast blijven voortduren, dan is sanctioneren de enige optie. 

Minder regels. De VVD heeft al eerder de wens uitgesproken om één ‘loket’ te realiseren waarbij de vergunningaanvraag door één ambtenaar door de organisatie kan worden geloodst en dat ook nog binnen een redelijk termijn. Ondernemers hoeven niet steeds opnieuw een vergunning aan te vragen en de status van de aanvraag zou digitaal te volgen moeten zijn op de website van de gemeente. 

De VVD is voorstander om een portefeuillehouder (wethouder) te belasten met deregulering; het verminderen van de hoeveelheid regeltjes en belemmeringen voor ondernemers. 

De VVD wil een overzicht van nut en noodzaak van alle vergunningen in het centrum en de wijkwinkelcentra. Na het verschijnen van dit overzicht wil de VVD dat zoveel mogelijk vergunningen worden omgezet in algemenen regels, in het geval dat regels al noodzakelijk zijn. 

Minder regels, dat maakt Weert: een liberaal, bruisend Weert. 


Joey Engelen 

Léon Bouwels

Respectievelijk raadslid en fractiesecretaris van VVD Weert