VVD: 'lasten riolering moeten omlaag'

VVD Weert is voorstander van lagere gemeentelijke lasten en minder belasting. De gemeente Weert scoort niet positief met betrekking tot de (ontwikkeling van de) totale woonlasten. In de gemeente Weert wordt dit vooral verklaard door de relatief hoge lasten voor riolering. Hoe kan het dat vervanging en onderhoud van riolen in Weert jaarlijks € 246 voor een meerpersoonshuishouden kost, ten opzichte van € 190 gemiddeld in Nederland? Of ten opzichte van bijvoorbeeld € 216 in Nederweert en € 189 in Cranendonck? De VVD stelt hierover schriftelijke vragen aan het College van B&W.


Gemeentelijke rioolheffing is een bestemmingsbelasting en mag daarom slechts worden gebruikt voor het doel waarvoor het geheven wordt en niet voor andere doelen. Door extra bedragen in de rioolheffing op te nemen, spaart de gemeente Weert voor toekomstige vervangingsinvesteringen en/of groot onderhoud. De gemeente Weert heeft een flinke spaarpot voor vervanging en onderhoud van riolering. Ultimo 2015 gaat het om een bedrag van ruim €30 miljoen! De vraag is of dit wel echt nodig is aangezien er nieuwe, innovatieve ontwikkelingen zijn die de levensduur van het riool aanzienlijk verlengen. 


Raadslid Wendy van Eijk: ‘we vinden de relatief hoge lasten voor riolering en de goedgevulde spaarpot eigenlijk een verkapte lastenverhoging. De rioolheffing moet omlaag en het voordeel moet terug naar de belastingbetaler.


Bovendien vinden de liberalen het belangrijk dat de gemeente Weert kritisch kijkt naar de mogelijkheden om de lasten voor haar inwoners te verlagen in 2017. De VVD was dan ook verre van blij met de verhoging van de OZB in 2016. Een poging om de verhoging te verzachten of terug te draaien mislukte in de weerwil van de politieke werkelijkheid. Voor 2017 kan en moet het anders!


Zie bijlage voor de schriftelijke vragen aan het College van B&W