Weert-Antwerpen een stap dichterbij

De VVD is al jaren voorstander en voorvechter van het heropenen van het traject Weert-Antwerpen voor personenvervoer. We lobbyen hier al jaren voor en twee jaar geleden heeft Wethouder van Eersel het op de prioriteitenlijst gezet in de gemeentelijke begroting. De gemeente Weert reserveert €2 miljoen euro voor het heropenen van de lijn. Het signaal van ook zelf -gemeente Weert- willen investeren is door de provincie Limburg zeer positief opgepakt. "We werken nu dan ook zij aan zij om de heropening te realiseren. Naast elektrificeren zal er ook een stevige aanpassing op het station moeten komen waarvan uit de trein aankomt en vertrekt." aldus Van Eersel. Ook Statenlid en voormalig wethouder Anton Kirkels heeft zich sterk gemaakt voor de agendering -in de Provinciale Staten- van het tracé Weert-Antwerpen.  

 

Een goede infrastructuur en daaruit voortvloeiende goede bereikbaarheid is een drager voor een sterke economie in de Keyport regio en in het verlengde daarvan de ontwikkeling van de bedrijventerreinen. Het optimaal benutten van het toeristisch-recreatief potentieel kent ook een belangrijke toegevoegde waarde voor Weert. 


Zie voor meer informatie het krantenbericht van Dagblad De Limburger in de bijlage.