Discussieer mee over het verkiezingsprogramma van de VVD

Geachte leden van de VVD Cranendonck en Weert,
 

Inmiddels heeft de VVD het conceptverkiezingsprogramma voor de Tweede Kamer verkiezingen van 2017 bekend gesteld. Het programma kan bekeken worden via deze link.

Een wezenlijk onderdeel van het proces is de inspraak die mogelijk is vanuit de afdelingen/netwerken. Zij kunnen amendementen indienen die tijdens de landelijke ALV van november behandeld zullen worden. Anticiperend op de ontwikkeling van ons nieuwe netwerk willen wij deze bijeenkomst samen met de afdelingen Cranendonck en Weert organiseren.

Graag willen wij met u overleggen welke amendementen wij vanuit de afdelingen Cranendonck en Weert in zouden willen dienen. Wij willen u vragen het programma door te nemen en voor 25 oktober aan te geven welke punten u graag aangepast zou willen zien. Zodoende kunnen we dan tijdens een gecombineerde bijeenkomst met u hierover van gedachten wisselen.

Bij deze willen wij u uitnodigen voor deze bijeenkomst die wij gepland hebben op 26 oktober om 20.00 uur (tot uiterlijk 22.00 uur) bij het Blaakven, Geuzendijk 35 op de grens Cranendonck-Weert. De agenda is:

1.       Opening

2.       Mededelingen, stand van zaken opzetten netwerk

3.       Vaststellen agenda

4.       Aangedragen bespreekpunten over het conceptverkiezingsprogramma

5.       Rondvraag

6.       Sluiting

Bij deze bijeenkomst zijn ook niet leden van harte welkom, kunt u aangeven of en met hoeveel personen u aanwezig zult zijn.

Met vriendelijke groet,
Bestuur VVD Weert