VVD stelt voor om OZB-verhoging van 3% te schrappen

In de afgelopen twee jaar heeft de gemeente Weert stevig gesneden in haar uitgaven maar heeft men ook de OZB verhoogd met respectievelijk 8,3% (2015) en 11% (2016).  De VVD pleitte tijdens vele raadsvergaderingen voor het geheel of gedeeltelijk terugdraaien van deze verhoging. 

De financiële positie van de gemeente Weert is sterk verbeterd en biedt volgens de VVD ruimte voor verlaging van lasten, maar biedt ook kansen voor noodzakelijke investeringen in de economie. 

Raadslid Wendy van Eijk: “Een gedeelte van het overschot kan worden gebruikt om de voorgestelde OZB-verhoging van 3% te schrappen. Verlaging van de lasten en investeringen in de economie, zodat Weert een prachtige gemeente blijft om in te wonen, werken en recreëren”.