College maakt inspiratiekader Beekpoort-Noord en Stadsbruglocatie

Ondanks de hoogwaardige uitstraling van Centrum-Noord zijn nog niet alle terreinen uitgegeven en het is duidelijk dat de kantorenmarkt structureel veranderd is. De Stadsbruglocatie en de zone aan het kanaal (Beekpoort-Noord) vormen een prominente plek in Weert vanwege de markering van de noordelijke entree van de binnenstad en de ligging aan het kanaal. Het is van belang om hier een hoogwaardige kwaliteit te realiseren. Om initiatiefnemers daartoe te bewegen is het “Inspiratiekader Beekpoort-Noord/Stadsbruglocatie” opgesteld. Dit vormt een uitwerking van de “Visie Centrum-Noord”.

De VVD is blij dat wethouder Van Eersel werkt maakt van de invulling van dit prominente gebied. Niet alleen het kantorenpark maar ook Beekpoort-Noord is weer in zicht als ontwikkelingslocatie. Met een knipoog naar het verleden en rekeninghoudend met de Zuid-Willemsvaart kan deze noordelijke entree van de stad uitgroeien tot een pareltje. Een prettig gebied om te verblijven, wonen en werken. We hopen dan ook van harte dat ontwikkelaars geïnspireerd raken door het inspiratiekader.

Klik hier om het inspiratiekader in te zien.