Raad Weert geeft signaal af richting provincie inzake N280

De gemeenteraad van Weert heeft op 27 mei jl. unaniem een motie aangenomen die vraagt om meer informatie vanuit de provincie en spreekt uit dat de 400 bomen behouden moeten blijven.

In de raadsvergadering van 27 mei jl. heeft de gemeenteraad van Weert unaniem een motie ingediend met betrekking tot de N280. Na de ontstane commotie naar aanleiding van onder andere het krantenbericht in De Limburger waarin stond dat de provincie voornemens is om 400 bomen te kappen hebben de politieke partijen D66 en SP vragen gesteld en actie gevoerd. Om een signaal af te kunnen geven richting de Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten besloot de VVD fractie een motie in te dienen die uiteindelijk door alle politieke partijen werd ondersteund. 

In de motie staat de constatering dat er onduidelijkheid en onvrede heerst over het voorgestelde plan door de provincie Limburg, en dat het draagvlak onder de gepresenteerde plannen sterk gekrompen is. Dit is ook het geval in de gemeenteraden van Leudal en Maasgouw. De N280 is een belangrijke verkeersader voor Midden-Limburg en deze weg heeft behoefte aan een duurzame opwaardering zodat de plaatsen tussen Weert en Roermond in de toekomst voldoende bereikbaar blijven. 

Op 3 juni krijgen de gemeenteraden van Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roermond en Weert een toelichting op de plannen die de provincie Limburg heeft. In de motie is in ieder geval de uitspraak gedaan dat het voor de gemeenteraad van Weert van belang is dat de provincie Limburg de overwegingen bij de verschillende varianten inzichtelijk dient te maken, niet alleen de verkeerstechnische aspecten maar ook de maatschappelijk-economische effecten. Verder spreken de politieke partijen uit dat de variant die de provincie nu overweegt, waarbij op Weerter grondgebied 400 bomen moeten worden gekapt, niet wenselijk is.

De motie lezen? Klik hier

Joey Engelen
Raadslid gemeente Weert