Nieuwe portefeuilleverdeling VVD fractie

De portefeuilleverdeling binnen de fractie ziet er na het aftreden van Joey Engelen en de benoeming van Thomas van Gemert als raadslid en Lex Mook als commissielid als volgt uit:


Commissie Bedrijfsvoering en Inwoners

Takenpakket: Bestuurlijke zaken, Zorg, Welzijn, Onderwijs, Sport, Cultuur, etc.

Fractieleden:

  • Gerrit van Buuren (raadslid en fractievoorzitter)
  • Wendy van Eijk (raadslid)


Commissie Ruimte

Takenpakket: Ruimtelijke Ordening, Verkeer, Volkshuisvesting, Economische Zaken, Milieu, etc.

Fractieleden:

  • John Cardinaal (raadslid)
  • Thomas van Gemert (raadslid)
  • Lex Mook (commissielid-niet-raadslid)


Auditcommissie

Takenpakket: Financiƫn, Jaarrekeningcontrole

Fractieleden:

  • Thomas van Gemert (raadslid)