Aso-wet van kracht

Fractievoorzitter Wendy van Eijk is verheugd met de nieuwe ‘aso-wet’. Vanaf 1 juli mogen de gemeenten de wet inzetten. De VVD heeft daarom aan het college van Weert gevraagd om zo snel mogelijk met een voorstel naar de raad te komen, zodat de wet nog dit jaar kan worden geïmplementeerd in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

De Wet aanpak overlast is een initiatief van de landelijke VVD. Eén op de drie Nederlanders heeft regelmatig hevige last van de buren. Momenteel heeft de burgemeester bij de aanpak van woonoverlast slechts twee keuzes: hij kan de overlastgever een waarschuwing geven, of hij kan hem uit huis plaatsen. De eerste optie is te licht, de tweede te zwaar. 

In de nieuwe wetgeving heeft de burgemeester de hoofdrol. Hij zal aangeven wat de vervelende buur moet doen óf juist moet laten om de situatie te verbeteren en de overlast te stoppen. Dat mag pas nadat er een waarschuwing is gegeven en bemiddeling niets heeft opgeleverd. 

De VVD heeft de volgende vragen aan het college gesteld:

1. Is het college voornemens met een voorstel naar de gemeenteraad te komen om de nieuwe wet op te nemen in de APV? Zo nee, waarom niet?

2. Zo ja, gaat het college zo spoedig mogelijk aan de slag om de implementatieprocedure te starten, zodat de wet vanaf 1 oktober a.s. in werking kan treden?

3. Kan de gemeenteraad van de voorgenomen wijziging van de APV al in de vergadercyclus van september daarover een voorstel verwachten? 

4. Wat betekent deze uitbreiding van de bevoegdheid van de burgemeester voor de handhavingscapaciteit? 

5. Op welke wijze en door wie -politie, Boa’s- wordt invulling aangegeven aan de handhaving?