Weerter VVD stelt vragen over duurzaamheid kermis

Net als veel Weertenaren kijken wij terug op een geslaagde Weerter kermis. Zoals ieder jaar was het ook dit jaar weer een prachtig evenement voor onze inwoners en bezoekers. Mede vanwege de uitstekende weersomstandigheden was het evenement zeer goed bezocht.

Het viel ons echter op dat de stroomvoorziening op de kermis op dit moment gebeurt door middel van dieselaggregaten. Aangezien wij als gemeente duurzaamheid als belangrijke doelstelling hebben, vragen wij ons af hoe het gebruik van dieselaggregaten past in dit beleid.


Vandaar dat we als VVD-fractie de volgende concrete vragen hebben gesteld aan het college:

  1. Op welke manier wordt de kermis momenteel van stroom voorzien? Klopt het dat dit gebeurt door middel van dieselaggregaten?
  2. Welke brandstof wordt momenteel gebruikt bij deze aggregaten?
  3. Hoeveel brandstof wordt er verbruikt door deze aggregaten tijdens de kermis?
  4. Is het college het met de VVD eens dat het gebruik van dergelijke aggregaten niet past binnen het duurzaamheidsbeleid van de gemeente?
  5. Denkt het college na over een alternatieve stroomvoorziening in de toekomst die meer past binnen het duurzaamheidsbeleid?