Algemene Beschouwing Weerter VVD 2017: "Onze Stad"

Er zijn talrijke onderwerpen belangrijk voor de bewoners en bezoekers van Weert. Gemeentelijk beleid raakt de stad. Waar staat de stad? Wat wil Weert zijn en bieden? Hoe behoudt de stad haar kwaliteit en garandeert zij een gezond leefklimaat? Even geen droog beleidsstuk, geen stedenbouwkundig project en ook geen uitgewerkt plan. Onze schets van een perspectief dat aangeeft en oppert hoe Weert zich de komende jaren verder zou kunnen ontwikkelen. Een koers naar een toekomstbestendige stad die leeft, ademt en verbindt. Een stad waar plaats is voor jong en oud, rust en cultuur, winkelen, evenementen en recreatie. Voorzieningen zijn op maat en kwalitatief van topniveau.Een prettige en veilige woonomgeving met woningaanbod voor alle generaties. Ondernemers hebben ruimte om te ondernemen en jongeren voelen zich welkom. De kracht zit in de combinatie van bewoners, ondernemers, werknemers en bezoekers. Iedereen wil een mooie, veilige, welvarende en levendige stad en juist die mix van mensen zorgt daarvoor. In Weert wonen, werken, ondernemen en recreëren die verschillende groepen in harmonie. Met respect en ruimte voor elkaars wensen. Met onderlinge interesse en contact. Met tolerantie en gastvrijheid.


Er is in Weert ontzettend veel talent van scholieren, jongeren, ouderen, sporters, creatieve geesten en vakmensen. Deze meerwaarde wil Weert optimaal inzetten en benutten. Daarvoor is het belangrijk dat in Weert voldoende banen zijn en dat er voldoende ruimte is voor creatief talent en ondernemerschap. Het gaat om ruimte in de brede zin van het woord: fysieke ruimte, betaalbare startersplekken, uitgaansleven, een open mind, minder overheidsregels en stimulerende aandacht.


De uitdaging is om de kleinschaligheid en de Weerter eigenheid in te zetten om maximaal te profiteren van de laatste ontwikkelingen in de markt. 


De stad is uitermate geschikt als proeftuin, met haar bijzondere woon- en werkomgeving, haar culturele aanbod, haar monumenten, haar rafelranden en haar leegstand. De stad profileert zich in de openbare ruimte met meer humor, meer verrassing, meer speelruimte, meer tijdelijkheid en meer inspirerend groen en water. 


Weertenaren denken in termen van “wat kan” in plaats van “wat kan niet”. Een flexibele en faciliterende overheid is goed voor de ontwikkeling van de stad. Geef ruimte om iets te creëren. Maak pop-ups en snelle transformaties mogelijk. De gemeente is uitdagend en uitnodigend op het gebied van duurzaamheid en innovatie. Eigen verantwoordelijkheid en vrijheid zijn de norm.


De historie en het monumentale erfgoed zorgen voor een onderscheidend fundament. Behoud en ontwikkeling hiervan is belangrijk. Weert is verrijkt met levende monumenten: geen decorstukken maar gebouwen en plekken die volop deel uitmaken van het maatschappelijke leven in de stad. Een flexibeler bestemmingsplan en snellere ontheffingsprocedures dragen hieraan bij.


Meer groen en blauw in de stad. Groen in de vorm van parken, maar ook in de vorm van begroeide daken en duurzaam gebruik van grondstoffen en energie. Blauw door het terugbrengen van water naar de binnenstad. Laat weer water stromen door de grachten, plaats meer fonteinen in de stad. Verrassender en speelser groen, stadslandbouw en bloemen. 


Weert is de stad om te wonen, werken en recreëren.