Weerter VVD trots op resultaten begroting 2018

De fractie van de Weerter VVD is trots op de resultaten die bereikt zijn tijdens de begrotingsbehandeling van 2018.


De fractie is trots dat de volgende 10 wensen van de VVD zijn gerealiseerd in deze begroting:

  1. Een positief begrotingssaldo voor 2018 en volgende jaren
  2. De OZB-verhoging is beperkt tot 1,5% en de lasten blijven zo laag mogelijk
  3. Er komt extra geld voor toezicht en handhaving
  4. De provincie investeert €3 miljoen in de Weerter binnenstad
  5. Weert sluit zich aan bij het provinciaal aanvalsplan arbeidsmarkt om meer mensen aan het werk te krijgen
  6. De terrasbelasting gaat omlaag
  7. Parkmanagement krijgt de middelen die nodig zijn voor verdere professionalisering
  8. Verkeersveiligheid, verlichting en verkeersknelpunten worden aangepakt
  9. Noodzakelijke vervanging van beide hockeyvelden door twee watervelden voor deze topsportvereniging
  10. Houthandel Scheijmans wordt verplaatst en het Stadspark wordt uitgebreid