VVD op werkbezoek bij Kr8tig

VVD Tweede Kamer lid Chantal Nijkerken en de VVD fracties uit Weert en Cranendonck hebben vrijdag jl. een werkbezoek gebracht aan Kr8tig.

Fractievoorzitter van De Weerter VVD Wendy van Eijk: "Kr8tig zet mensen met een moeilijke start en mensen die het even lastig hebben, in hun kracht. Het traject dat de deelnemers volgen, is gericht op hun toekomst. Niet de uitkering, maar een baan is de beste sociale voorziening."

 

Kr8tig biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hernieuwd kansen. Met de opbouw van zelfrespect en toekomstperspectief als belangrijke drijfveren. In de opzet wordt uitgegaan van de individuele mogelijkheden van ieder persoon. Kr8tig probeert voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een brug te slaan naar werk. Deelnemers met verschillende maatschappelijke achtergronden nemen deel aan een maatwerktraject en/of volgen een beroepsopleiding. Gelijkwaardigheid en onderling respect zijn de uitgangspunten.

 

Casemanager Joost van Weerde vertelde bevlogen over de missie, visie, het aanbod en de werkwijze van Kr8tig. Daarna konden de aanwezigen vragen stellen en volgde er een discussie. Het project kan zeker op sympathie rekenen van de aanwezigen, maar zij zien dergelijke initiatieven vooral als een tussenstap naar een betaalde baan. Werk is van groot belang voor mens en maatschappij. Chantal Nijkerken pleitte voor een optimale samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers. Ook de samenwerking tussen de diverse uitkeringsinstanties kan beter op elkaar worden afgestemd. "Wij moeten niet accepteren dat het doen van vrijwilligerswerk een betaalde baan in de weg staat", aldus Chantal Nijkerken.  

 

Casemanager Joost van Weerde ziet het als zijn missie deze (veelal) jongeren krachtiger in de maatschappij terug te laten keren en te begeleiden naar een betaalde baan. Er was een rondleiding langs de werkplaatsen en opleidingsruimtes. Het werkbezoek werd afgesloten met een voortreffelijke lunch in het restaurant, waar eens temeer bleek hoeveel talent bij Kra8tig aanwezig is. 


"De Weerter VVD blijft zich inzetten voor initiatieven als Kr9tig. Iedereen moet merken dat het beter gaat. Ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn er geschikte banen", aldus Wendy van Eijk.