Weerter VVD stelt vragen over taaleis bijstandsontvangers

Mensen die een bijstandsuitkering aanvragen moeten volgens de wet aantonen dat ze de Nederlandse taal voldoende beheersen om een bijstandsuitkering te ontvangen. Veel gemeenten negeren de wettelijke taaleis voor bijstandsontvangers en de taaltoets wordt nauwelijks afgenomen. Dit concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek na een onderzoek in opdracht van staatssecretaris Tamara van Ark (VVD) van Sociale Zaken.


De fractie van de Weerter VVD vraagt zich af hoe de gemeente Weert omgaat met de taaleis voor bijstandsontvangers en hoe deze taaleis wordt gehandhaafd. Wendy van Eijk, fractievoorzitter van de Weerter VVD: "Wij willen dat de gemeente controleert of mensen met een bijstandsuitkering de Nederlandse taal voldoende machtig zijn". Zij benadrukt dat de VVD mensen in de bijstand die de Nederlandse taal niet beheersen niet wil afschrijven. "Dat is niet goed voor hen en niet goed voor onze gemeente. Maar de taaleis in de bijstand is er niet voor niets; hoe moet je werk vinden als je geen Nederlands spreekt? Op deze manier laat je mensen aan hun lot over". 


De VVD stelt het college van B&W de volgende vragen: Hoe vaak is de taaltoets de afgelopen jaren (2016 / 2017) afgenomen? Hoeveel mensen voldeden de afgelopen jaren niet aan de taaleis? Wat zijn de consequenties voor de betrokken personen geweest? Zijn er mensen gekort op de uitkering? En welke actie onderneemt het college om hen alsnog aan de taaleis te laten voldoen?