Verkiezingsprogramma Weerter VVD: Optimisme met Focus

Het verkiezingsprogramma van de Weerter VVD voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 heeft als titel 'Optmisme met Focus.

De Weerter VVD gelooft in de kracht van Weert en de Weerternaar. Wij rekenen op deze kracht vanuit een sterke overtuiging in het eigen initiatief van mensen om met elkaar te zorgen voor een beter, mooier en gezonder Weert.

Daarom focussen wij in dit programma op die zaken die écht nodig zijn om een nóg fijnere stad te maken om in te wonen, te werken en te recreëren. Liberalen zijn optimistisch van aard en al vele jaren zetten wij ons als lokale volkspartij met hart en ziel in voor de Weert. Vanuit die optiek is dit programma geschreven.

Wij zijn van mening dat er in Weert veel kansen en mogelijkheden zijn die gepakt kunnen en moeten worden. Dat optimisme helpt ons ook bij de grote opgaves waar we voor staan als gemeenschap, zoals het omgaan met de vergrijzing en zorgen voor verdere verduurzaming. De vergrijzing heeft in onze Weerter samenleving een grote weerslag op het functioneren van de stad. Van economie tot verenigingen, van zorg tot onderwijs, van recreatie tot winkelen, maar zeker ook op het wonen, het beleven van het woongenot en werkgelegenheid nu en in de toekomst. Verder vinden we het belangrijk dat Weert meegaat met de verduurzaming. Inwoners en bedrijven moeten zoveel mogelijk gestimuleerd worden maatregelen te nemen om bij te dragen aan deze verduurzaming. Deze opgaven vragen om een gemeentebestuur dat tegengestelde tendensen kan verbinden en met heldere doelen en opdrachten handelt naar inwoners, bedrijven, verenigingen en organisaties. Met dit programma brengen we de juiste focus aan en kunnen we deze opgaven aan.


Lees hieronder ons verkiezingsprogramma 'Optimsime met Focus'.


Het verkiezingsprogramma bestaat uit drie hoofdstukken:

  • Weert Woonstad
  • Weert Werkstad
  • Weert Recreatiestad