Informateur adviseert college met WL, CDA, SP en VVD

Gisteravond presenteerde informateur René Laenen van Weert Lokaal zijn bevindingen aan de gemeenteraad. De afgelopen weken heeft hij gesprekken gevoerd met alle politieke partijen die vertegenwoordigd zijn in de raad en het maatschappelijk middenveld. Naar aanleiding van die gesprekken heeft hij een advies opgesteld over het te vormen college van Weert.

De informateur adviseert de raad om een raadsprogramma te schrijven. Dit betekent dat alle politieke partijen betrokken zullen worden bij het op te stellen akkoord. Het college zou volgens de informateur gevormd kunnen worden door de huidige coalitie van Weert Lokaal (12 zetels), VVD (4 zetels) en SP (2 zetels), aangevuld met het CDA (6 zetels). 


De informateur gaf aan dat deze keuze gemaakt is, omdat er veel steun is voor de voortzetting van de huidige coalitie. Ook andere partijen en het maatschappelijk middenveld hebben hun waardering uitgesproken voor het werk van de huidige coalitie. Door de bestaande coalitie aan te vullen met het CDA ontstaat er nog breder draagvlak. Volgens de informateur is bovendien een vijfde wethouder onder andere noodzakelijk om het groeiend aantal taken dat de gemeente krijgt in goede banen te leiden. 


Namens de VVD-fractie heeft onze fractievoorzitter Thomas van Gemert gisteravond de waardering uitgesproken voor het zorgvuldige werk van de informateur. We hebben aangegeven dat het schrijven van een raadsprogramma een grote uitdaging zal worden. Het is momenteel nog niet geheel duidelijk hoe dit proces er precies uit zal zien. Wij zien echter uit naar constructieve onderhandelingen. 


De onderhandelingen over het raadsprogramma en het te vormen college starten waarschijnlijk in de week van 30 april. Als Weerter VVD zijn we van plan om een informatieve bijeenkomst te organiseren met onze leden over de voortgang van de besprekingen. Deze bijeenkomst zal waarschijnlijk ergens in de eerste helft van mei plaatsvinden. De leden van de Weerter VVD ontvangen hiervoor een uitnodiging.