Wendy van Eijk nieuwe wethouder VVD

De afgelopen weken heeft de Weerter VVD samen met Weert Lokaal, CDA, SP en D66 gewerkt aan een programma. Inmiddels zijn we tot een akkoord gekomen. In goede harmonie hebben we samengewerkt aan een akkoord met als overkoepelend thema “verbinding”.

Vier van de vijf partijen zullen samen het college gaan vormen: Weert Lokaal, CDA, VVD en SP. Voor de VVD zal Wendy van Eijk zitting nemen in het college met de portefeuille Financiën, Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting. Daarmee wordt Wendy de eerste vrouwelijke VVD-wethouder in Weert. Als fractie zijn we heel trots op dit mooie resultaat. Dit betekent wel dat we afscheid nemen van Frans van Eersel als VVD-wethouder. Frans heeft na de verkiezingen zelf aangegeven niet door te willen gaan als wethouder. We willen Frans hierbij alvast van harte bedanken voor zijn inzet als wethouder voor Weert en de VVD.


Het beoogde college zal op 31 mei tijdens een extra raadsvergadering worden geïnstalleerd. Het coalitieprogramma wordt spoedig gepubliceerd en zal ook per e-mail verstuurd worden aan de leden. We willen de leden van de Weerter VVD in de gelegenheid stellen om hierover met de fractie in gesprek te gaan. Vandaar dat we een ‘informatief spreekuur’ met de fractie willen houden op dinsdag 22 mei tussen 18:30 en 19:30 uur in het Stadhuis. Aanmelding is wel noodzakelijk, vanwege het reserveren van een ruimte.