Twee nieuwe raadsleden voor de Weerter VVD

Vandaag werd bekend dat Weert Lokaal, CDA, VVD en SP het college van B&W in Weert gaan vormen. Namens de VVD neemt Wendy van Eijk zitting in het college met de portefeuille Financiën, Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting. Zij volgt hiermee Frans van Eersel op als wethouder voor de VVD. Van Eersel heeft aangegeven niet terug te keren in de raad. Dit betekent dat twee nieuwe raadsleden worden benoemd voor de VVD, namelijk Marie-Thérèse van den Bergh (55) en Joost Wiezer (53). Samen met Lars Lambers (31) en fractievoorzitter Thomas van Gemert (25) vormen zij de VVD-fractie in de Weerter raad.

Fractievoorzitter Thomas van Gemert is blij met de nieuwe samenstelling van de VVD-fractie. “Zowel Marie-Thérèse als Joost zijn al langere tijd actief voor de Weerter VVD in de steunfractie. Het zijn echte liberalen en vooral echte doeners. Ik ben daarom heel blij dat onze fractie weer op volle sterkte is, zodat we ook in de raad een liberaal geluid kunnen blijven laten horen”, aldus Van Gemert.


Marie-Thérèse van den Bergh wordt op 30 mei geïnstalleerd als raadslid. Joost Wiezer wordt waarschijnlijk op 31 mei geïnstalleerd, na de beoogde benoeming van Wendy van Eijk als wethouder voor de VVD.