VVD ondertekent akkoord 2018-2022

Donderdag 24 mei presenteerden de vijf fracties in de gemeenteraad van Weert Lokaal, CDA, VVD, SP en D66 het programma ‘Weert koerst op Verbinding’. Na een toelichting van formateur Gabriëls was er de gelegenheid voor de pers om vragen te stellen over het akkoord. Aansluitend ondertekenden de fractievoorzitters het akkoord.

© WdG

Namens de VVD ondertekende fractievoorzitter Thomas van Gemert het akkoord. De Weerter VVD fractie is heel tevreden over het gesloten akkoord. Voor ons was het heel belangrijk dat we de ingezette koers van de afgelopen jaren konden voortzetten. Het is daarom heel goed dat dit akkoord als basis het beleid gebruikt van de afgelopen 4 jaar, zoals verwoord in de ambtelijke nota "Weert in Beeld". Daarnaast is er ook ruimte voor nieuw beleid. Het is heel positief dat er veel punten uit ons VVD-verkiezingsprogramma overgenomen zijn, zoals op het gebied van woningbouw, groenonderhoud, bedrijventerreinen en citymarketing. Het gehele akkoord kan gedownload worden via deze link.

Op donderdag 31 mei worden de beoogde wethouders van de nieuwe coalitie geïnstalleerd. Namens de VVD wordt Wendy van Eijk voorgedragen met als portefeuille Financiën, Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting.

De huidige VVD-wethouder Frans van Eersel zal volgende week donderdag tevens afscheid nemen. De afscheidsreceptie van Frans van Eersel staat gepland op vrijdag 15 juni vanaf 17:00 uur.