Weerter VVD wil heldere communicatie door Veiligheidsregio

Raadslid Marie-Thérèse van den Bergh heeft namens de Weerter VVD fractie schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over de communicatie door de Veiligheidsregio bij noodsituaties.

© 1Limburg

Dinsdagochtend 7 augustus jl. vond een noodsituatie plaats in Blerick, een grote brand. De sirenes loeiden en NL-Alerts werden gezonden met verwijzing naar www.limburg-veilig.nl. Deze officiële crisiswebsite was echter tijdens het incident twee keer onbereikbaar. Rampenzender L1 kon niet eerder melden vanwege te late informatieverstrekking. Het hoofd van de Veiligheidsregio, burgemeester A. Scholten van Venlo, leek de situatie te bagatelliseren. De crisiswebsite is niet zo belangrijk en Rampenzender L1 had de informatie moeten melden, aldus de heer Scholten. Niet iedereen heeft toegang tot internet. 

De VVD-fractie Weert heeft de volgende vragen:

  • Welke afspraken zijn er met de Veiligheidsregio betreffende communicatie bij noodsituaties in de regio Weert?
  • Zijn met die afspraken de belangen van de inwoners van Weert voldoende behartigd?
  • Wat doet het college, c.q. de Veiligheidsregio als in Weert en/of omgeving een noodsituatie ontstaat en de inwoners niet tijdig de informatie via de officiële website en/of L1 krijgen?
  • Gaat het college nog actie richting het hoofd van de Veiligheidsregio ondernemen?


Mensen hebben hun eigen verantwoordelijkheid alert te zijn als sirenes loeien op ongebruikelijke tijdstippen en/of als zij een NL-Alert ontvangen. Binnen blijven is dan vaak het advies. Voor vervolginformatie zijn inwoners echter afhankelijk van site en radio/TV. Tijdige informatie is dan een vereiste.