Gemeenteraad akkoord met Windpark Weert

Op dinsdagavond 9 oktober vond er een extra raadsvergadering plaats over Windpark Weert aan de A2 bij de Grijze Heide. Dit windpark, bestaande uit drie windmolens, is een initiatief van coöperatie WeertEnergie en Eneco. De gemeenteraad was unaniem akkoord met de wijziging van het bestemmingsplan, waardoor de realisatie van dit windpark weer een stap dichterbij is gekomen.

De Weerter VVD is enthousiast over de komst van het windpark. Fractievoorzitter Thomas van Gemert: "De VVD vindt het heel belangrijk dat we ook als Weert meewerken aan het realiseren van de provinciale opgave voor het opwekken van duurzamen energie. Het mooie is vooral dat deze windmolens gerealiseerd worden door een coöperatie. Daardoor vloeien de opbrengsten van dit windpark vrijwel geheel terug naar de samenleving."


De komst van deze windmolens is een stap richting de doelstelling van een energieneutraal Weert. Van Gemert: "We zullen de komende jaren als gemeente verdere maatregelen moeten treffen om het opwekken van duurzame energie aantrekkelijker te maken. Vandaar dat we het college voor gaan stellen bij de begroting om de legeverordening aan te passen, zodat dergelijke initiatieven gemakkelijker haalbaar worden"


De VVD stemde net als alle andere partijen in met het plan voor de realisatie van het Windpark aan de A2. Het is nu aan de coöperatie om de nodige subisie binnen te halen en ervoor te zorgen dat er genoeg deelnemers zijn om mee te investeren in dit windpark. Ook zal er nog overleg gevoerd worden met Defensie over de aanvliegroute van het Belgische militaire vliegveld Kleine Brogel.