Weerter VVD: asielzoekers uit veilige landen niet meer welkom

Sinds de komst in 2015 van het asielzoekerscentrum (AZC) in Weert, is er regelmatig overlast veroorzaakt door bewoners van het AZC. Deze overlast wordt voornamelijk veroorzaakt door asielzoekers uit zogenaamde ‘veilige landen’. Gisteren meldden de media dat burgemeester van Rotterdam een afspraak gemaakt heeft met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om geen asielzoekers meer op te vangen uit veilige landen in het AZC in Beverwaard. Naast mensen uit ‘veilige landen’ worden ook Dublin-claimanten niet meer toegelaten.

Naar aanleiding van dit bericht hebben wij de volgende vragen gesteld aan het college van B&W:

1. Is er bekend hoeveel bewoners op het AZC in Weert uit ‘veilige landen’ komen, dan wel Dublin-claimanten?

2. In hoeverre wordt de overlast en incidenten rond het AZC gedomineerd door deze groep?

3. Is de burgemeester bereid om met het COA in gesprek te gaan om eenzelfde maatregel als in Rotterdam ook voor Weert te laten gelden, zodat mensen uit deze groep niet meer in Weert worden opgevangen?

4. Welke verdere maatregelen is de burgemeester van plan om te nemen om de overlast van omwonenden, al dan niet veroorzaakt door deze groep bewoners, te verminderen?