Weerter VVD wil woningbouw op locatie Stadsbrug

Het college van B&W van Weert heeft de gemeenteraad medegedeeld geen vervolgovereenkomst aan te gaan met de initiatiefnemers van het China Center Hotel op Centrum-Noord. Hiermee ligt de toekomstige invulling van de kavel waar het China Hotel gepland stond nabij de Stadsbrug weer open. De Weerter VVD-fractie is van mening dat woningbouw gerealiseerd moet worden op die locatie. De liberalen gaan daarom een motie indienen tijdens de aankomende raadsvergadering om het college aan te sporen de mogelijkheden voor woningbouw actief te onderzoeken.

Fractievoorzitter Thomas van Gemert: “Wij vinden het jammer dat de overeenkomst met China Center Amsterdam BV geen vervolg krijgt. Echter, dit betekent ook dat er kansen liggen voor een alternatieve invulling op deze locatie. Er ligt een grote druk op de woningmarkt in Weert en het lijkt ons daarom goed de mogelijkheid voor woningbouw op die plek te onderzoeken.” 


Het college van B&W geeft aan dat zij de raad zullen informeren wanneer nieuwe initiatieven zich aandienen. De Weerter VVD-fractie wil hier niet op wachten en gaat een motie indienen tijdens de raadsvergadering van 6 februari om het college de mogelijkheid van woningbouw op de betreffende locatie te laten onderzoeken. Van Gemert: “De plek aan de Stadsburg die nu vrijkomt is een unieke locatie in Weert. Wij willen dat het college proactief gaat sturen op de realisatie van woningbouw. Uit het onderzoek moet blijken welke planologische stappen er genomen kunnen worden voor woningbouw en hoe het college deze vervolgstappen voor zich ziet.”