Weerter VVD stelt vragen over bijstandsbeleid

De Weerter VVD heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over de uitvoering van het bijstandsbeleid.

Uit recent onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat de meeste gemeenten het bijstandsbeleid niet uitvoeren. 60% verlangt van de bijstandsgerechtigde geen tegenprestatie en de meeste gemeenten nemen geen maatregelen als niet wordt voldaan aan de taaleis. Een gemiste kans? Uit de praktijk blijkt dat mensen die een tegenprestatie uitvoeren uiteindelijk door het opdoen van ervaringen en contacten gemakkelijker aan het werk komen. Ook het spreken van Nederlands helpt bij het sneller vinden van een baan.

In februari 2018 heeft de VVD fractie Weert vragen gesteld over het voldoen aan de taaleis door bijstandsgerechtigden. Gelet op het recente onderzoek hebben we nu de volgende vragen:

1. Verlangt de gemeente Weert een tegenprestatie van bijstandsgerechtigden?

2. Hoeveel mensen voldeden aan de gevraagde tegenprestatie en wat hield deze in? Indien mogelijk de aantallen per jaar.

3. Hoe vaak is de taaltoets vanaf 1 januari 2016 (datum invoering Wet taaleis) afgenomen? Graag aantallen per jaar.

4. Hoeveel mensen voldeden in die afgelopen jaren niet aan een eventueel gevraagde tegenprestatie en aan de taaleis? Ook hier graag per jaar.

5. Wat zijn de consequenties voor de betrokken personen geweest?

6. Zijn mensen gekort op de uitkering?

7. Welke actie onderneemt het college om het aantal naar beneden te brengen?