VVD wil meerdere varianten N280 Baexem onderzoeken

Het dossier N280 bij Baexem in Leudal staat deze week weer op de agenda van Provinciale Staten. Nadat eerder het besluit genomen was om enkel variant 3C te onderzoeken, zien enkele politieke partijen, waaronder de VVD, alle aanleiding om dit besluit te heroverwegen. De discussie over de verschillende trajecten moet nu gevoerd worden, voordat besluiten onomkeerbaar worden. De partij stelt voor om bij de volgende fase van de planvoorbereiding een onderzoek te doen naar zowel variant 3C (dichtbij Baexem) als variant 5E (rond Baexem). Op die manier kan een afgewogen besluitvorming plaatsvinden over de definitieve trajectkeuze.

Knelpunt Baexem

De N280 is de belangrijkste verbinding in Midden-Limburg tussen de steden Weert en Roermond. Bovendien vormt de weg een belangrijke verbinding van en naar de A2 en het Duitse netwerk van autosnelwegen. Voor Midden-Limburg is goede doorstroming op de N280 van groot belang. Daarbij is de situatie bij Baexem het voornaamste knelpunt. Thomas van Gemert, VVD-fractievoorzitter in de Weerter gemeenteraad: “Veel Weertenaren staan iedere ochtend vast bij de rotonde in Baexem. Een goede doorstroming van de N280 is van belang voor zowel Weert als Roermond, omdat de verzorgingsgebieden van beide centrumsteden voor een groot deel ontsloten worden door deze weg.”


Varianten 3C en 5E

Provinciale Staten hebben in 2016 besloten dat enkel variant 3C (dichtbij het dorp) uitgewerkt wordt voor de eerste fase van de milieueffectrapportage. Volgens de VVD is het een gemiste kans voor Midden-Limburg als variant 5E niet meegenomen wordt in de tweede fase. Van Gemert: “Een belangrijk voordeel van variant 5E is dat een rondweg om Baexem heen een toekomstige verbreding naar 2x2 rijstroken eenvoudig mogelijk maakt. Tevens wordt de ‘flessenhals’ nabij kasteel Exaten omzeild. In het belang van de bereikbaarheid van Midden-Limburg op de langere termijn moet deze variant niet op voorhand uitgesloten worden. Bovendien kan variant 5E rekenen op steun van de inwoners van Baexem, zo hebben wij begrepen van Burger Belangen Baexem”.