Weerter VVD pakt (boom)problemen bij de wortel aan!

Afgelopen weekend trok de Weerter VVD door de wijk Molenakker en inventariseerde zaken waar bewoners last van hebben of zich aan ergeren. Een van de problemen die benoemd werd door meerdere bewoners was de opdruk van wortels van de bomen die geplant zijn op de Wiekendreef. Sommige bewoners meldden dat zij al meerdere malen zelf dikke wortels hebben moeten verwijderen, omdat die de opritten omhoog drukken en/of rioleringen verstoppen. De meldingen bij de gemeente werden wel netjes opgevolgd, maar alleen door het recht leggen van stoepen, terwijl aan de wortels verder weinig tot niets werd gedaan.


Steeds vaker melden zich inwoners die overlast ervaren van bomen. De bomen zijn te groot, zorgen voor te veel schaduw, te veel blad- of naalduitval, te veel hars of te veel vruchtafval. Op sommige plaatsen is het zo erg dat regenputten verstopt raken met wateroverlast als gevolg. Ook in de winter kunnen bladeren die slecht verteren voor gladde en onveilige plekken zorgen.De Weerter VVD juicht daarom van harte toe dat het bomenbeleid van de gemeente gewijzigd wordt. Als de gemeenteraad aanstaande woensdag instemt dan komt er een aanvulling op het op het Bomenbeleidsplan, zodat het college meer vrijheden krijgt om overlastgevende bomen met wortel en tak aan te pakken. VVD-fractievoorzitter Thomas van Gemert: “Wij zijn heel trots dat Weert een hele groene gemeente is. Het kan echter niet zo zijn dat inwoners onredelijk veel overlast ervaren van bomen in hun woonomgeving. De VVD zal daarom zeker instemmen met de aanvullingen in het Bomenbeleidsplan en wij vertrouwen erop dat het college nu sneller dan voorheen met passende maatregelen komt om de klachten op te lossen.”