Coronavirus in Weert

Het coronavirus heeft een grote invloed op de Weerter samenleving. Als Weerter VVD-fractie spreken we onze steun uit richting alle Weertenaren die getroffen zijn door het virus en hun naasten. Daarnaast spreken we onze waardering uit voor alle zorgmedewerkers, hulpverleners, en anderen die onze samenleving in deze moeilijke tijd draaiende houden. Tenslotte roepen we iedereen op om zoveel mogelijk thuis te blijven de komende tijd, en de maatregelen van het RIVM op te volgen.

In deze tijd is het wel belangrijk dat het gemeentebestuur van Weert niet stilvalt. Vandaar dat de gemeenteraad op dit moment digitaal vergadert. Op 22 april vindt er een digitale commissievergadering plaats. Deze vergadering zal live te volgen zijn via de website van de Gemeente Weert.

De raadsvergadering is verder verplaatst naar 29 april. Indien de omstandigheden het weer toelaten, dan zal deze vergadering fysiek plaatsvinden. Anders zal ook deze vergadering digitaal plaatsvinden.

Ondanks dat we als fractie de komende weken niet fysiek in het Stadhuis zijn, willen we graag in contact blijven met onze inwoners. Onze raadsleden zijn zoals gebruikelijk via e-mail en telefoon bereikbaar. Daarnaast hebben we een algemeen e-mailadres: fractievvd.weert@gmail.com.