Column: Weerter Politiek in Coronatijd

Het coronavirus heeft Nederland en ook Weert al weken in zijn greep. Als ik nu terugkijk naar notulen van vergaderingen van begin dit jaar dan lijkt het alsof we nu in een compleet andere wereld leven. Het openbare leven is vrijwel tot stilstand gekomen. Zoveel mogelijk thuisblijven is het advies. Veel mensen werken vanuit thuis, of zitten noodgedwongen thuis omdat het werk stil is komen te liggen. Aan de andere kant zijn er medewerkers in bijvoorbeeld de zorg, schoonmaak en logistiek, die juist extra veel werk hebben in deze tijd.

Ook voor de lokale politiek is het een bijzondere tijd. Onze laatste fysieke raadsvergadering was op woensdag 11 maart. Nadien zijn wij als raadsleden niet meer fysiek bij elkaar kunnen komen. Dat is best even wennen, want ik moet toegeven dat ik doordeweeks vaak meer avonden met mijn collega-raadsleden doorbracht, dan thuis op de bank met mijn vriendin. Toch zijn we al vanaf half maart begonnen met de eerste digitale vergaderingen te houden. Zo zijn het fractievoorzittersoverleg en de agendacommissie al twee keer digitaal bij elkaar gekomen en op 22 april vond de eerste digitale commissievergadering plaats. Het digitaal vergaderen is zeker even wennen, maar voor veel bijeenkomsten werkt het goed. Een goede voorbereiding, en strakke vergaderdiscipline zijn daarbij wel noodzakelijk. Gelukkig zit hier veel vooruitgang in merk ik zelf.

Volgende week woensdag 29 april vindt in Weert de eerste digitale raadsvergadering plaats. Het is sinds begin april via een spoedwet mogelijk voor gemeenteraden om de beraadslaging via de digitale weg te doen. Gelukkig is de vergadering van komende woensdag waarschijnlijk geen hele spannende vergadering. Er staan slechts twee bespreekpunten op de agenda, en eigenlijk is al duidelijk dat beide voorstellen op een meerderheid kunnen rekenen.

Alhoewel ik tevreden ben met hoe het digitale vergaderen in Weert verloopt, kan ik me onmogelijk voorstellen dat we de komende tijd alle raadsvergaderingen digitaal laten verlopen. Informeel overleg of non-verbale communicatie tussen raadsleden is digitaal namelijk een stuk lastiger. Zeker wanneer er gevoelige of complexe onderwerpen op de agenda staan, dan is digitaal vergaderen niet wenselijk. Het is lastig om een debat te voeren wanneer interrupties in een chat aangekondigd moeten worden. Bovendien zie je in de meeste systemen een beperkt aantal personen in beeld, waardoor je onmogelijk ieders gezichtsuitdrukking kan zien. Voor een commissievergadering of informatiebijeenkomst kan de digitale weg zeker uitkomst bieden, aangezien dat voorbereidende overleggen zijn zonder veel debat. Maar een digitale raadsvergadering blijft toch een suboptimale oplossing. Bovendien doet het geen recht aan het belang van de vergadering voor de lokale democratie. De Tweede Kamer vergadert immers ook fysiek, al dan niet in beperkte samenstelling.

Bovendien verwacht ik dat sommige maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen nog een lange tijd blijven bestaan. Het zou goed kunnen dat we nog een lange tijd in een ‘anderhalve meter samenleving’ zullen leven, totdat er een definitief vaccin of medicijn beschikbaar is. Ik zou het zeer onwenselijk vinden als we als gemeenteraad voor de rest van 2020 uitsluitend digitaal kunnen vergaderen. Daarmee lopen we het risico dat onze lokale democratie niet meer goed functioneert.

Daarom stel ik voor dat we nu al voorbereidingen moeten treffen om fysiek vergaderen mogelijk te maken in de ‘anderhalve meter samenleving’. Dat is mogelijk, want onze raadzaal is ruim genoeg om op gepaste afstand van elkaar te zitten. Op die manier kunnen we tóch een stevig debat voeren, en zo de juiste besluiten nemen voor onze gemeente. Want als er een ding voorop staat wat mij betreft, dan is het dat het stadsbestuur niet stil komt te liggen. Het heeft geen zin om besluiten uit te stellen, want anders zal de weg uit deze crisis nóg lastiger zijn. Als gemeentelijke overheid moeten we er alles aan doen zodat onze samenleving en economie deze moeilijke periode kan overbruggen, om uiteindelijk écht terug kunnen keren naar ‘normaal’.  


Thomas van Gemert

Fractievoorzitter Weerter VVD-fractie