Column: Wat een rare tijd!

“Namen voor drie of vier jonge slechtvalken gezocht”, “Tekort Roermond richting vijf miljoen”. Zomaar twee titels van krantenartikelen uit De Limburger (resp 24 april jl. en 2 mei jl.). Maar ook niet zomaar in deze rare tijd vol corona-aandacht. De actie “namen” komt vanuit Heerlijk Weert, een project vanuit gemeente Weert om duurzame initiatieven onder de aandacht te brengen. Budget 2020: €30.000,-. Om namen te verzinnen? Tekort Roermond richting vijf miljoen, mede a.g.v. de coronacrisis. Net als Weert presenteert Roermond dit jaar geen kadernota als voorloper op de begroting. Begrijpelijk, gelet op de huidige situatie. Wel heeft Roermond de raad via brief al geïnformeerd. Inclusief de melding dat gemeente er vanaf nu nadrukkelijk voor kiest uitgaven en risico’s zoveel mogelijk te beperken.

Waar de ene gemeente voorstellen uit de begroting 2020 doorvoert, kiest een andere gemeente ervoor uitgaven te beperken. Mag de VVD-fractie Weert de gemeente vragen het voorbeeld van Roermond te volgen?

Natuurlijk willen we met zijn allen dat het “normale” leven zoveel mogelijk doorgaat. Met inachtneming van “hou vol” en “hou afstand”. En natuurlijk moet het uitvoeren van voorstellen uit de begroting 2020 doorgaan. We willen het bestuurlijk proces absoluut niet verhinderen.

Maar waar wij, inwoners van Weert (en Nederland en wereldwijd) in ons doen en laten zoveel mogelijk rekening houden met elkaar en met de coronaregels en -richtlijnen, mogen we dan voorstellen bij het bestuurlijk proces zeer kritisch te kijken naar uitgaven? Voor je het weet zijn de slechte valkjes gevlogen en is het geld in rook opgegaan. Onder het motto: die zien we nooit meer terug!

Het mag duidelijk zijn dat VVD-fractie Weert alle waardering heeft voor het college en de ambtenaren die op wat voor manier dan ook de dienstverlening aan de inwoners en bedrijven zo goed mogelijk verzorgen. Dank en complimenten daarvoor!

Het mag ook duidelijk zijn dat we het niet konden laten onze kritische noot even te laten horen. VVD-fractie Weert stelt hierover binnenkort vragen aan het college.


Met vriendelijke groet en iedereen veel succes en “hou vol” gewenst in deze rare tijd!


Marie-Thérèse van den Bergh

VVD-raadslid Weert