Huiseigenaren in huurwoningen?

Uit onderzoek NRC blijkt dat huiseigenaren hun woning(en) verhuren en zelf in een huurwoning van een woningcorporatie zitten. Op deze wijze houden zij woningen bezet die anders naar woningzoekenden kunnen gaan. Woningzoekenden die mogelijk al jaren op een wachtlijst staan voor betaalbare huurwoningen. Gelet op het grote tekort hieraan is dit een onwenselijke situatie.

De Weerter VVD heeft hierover vragen gesteld aan de wethouder:

• is bekend of dit zich ook in Weert voordoet?

• kunt u dit laten uitzoeken door o.a. Wonen Limburg en Woningstichting St Joseph?

• En indien dit het geval is: welke maatregelen kunnen worden genomen?


Bij o.a. Wonen Limburg en Woningstichting St Joseph wordt nu nagevraagd in hoeverre dat bij hen het geval is. En indien dit zo is, welke maatregelen zij en/ of de gemeente kunnen nemen om dit tegen te gaan en/of te stoppen.