Energietransitie en Energiefonds

Gisteravond sprak de Weerter VVD zich tijdens de raadsvergadering uit tégen de raadsvoorstellen over het actieplan voor de energietransitie en het energiefonds. We kunnen ons voorstellen dat dit vragen oproept bij de inwoners, en die vragen willen we graag beantwoorden.

Huh, is de Weerter VVD daarmee dan tegen een duurzamere wereld?

Heel zeker niet ! Wij hebben immers eerder ingestemd met de doelstellingen in de Weerter Routekaart Energie en de kernwaarden Eerlijk, Kansrijk en Groen. Het uitvoerende actieplan waar het gisteren over ging bevatte naar onze mening nog teveel plannen waar wij het óf te vroeg voor vinden óf het niet mee eens zijn terwijl daar meteen een flinke aanslag op de Weerter portemonnee voor werd gevraagd.


Oh, welk plan is dan te vroeg of zijn jullie het niet mee eens ?

Wij vinden het niet wenselijk om nu al een energiepolitie in te stellen die bedrijven en inwoners gaat controleren of zij wel de juiste energiemaatregelen nemen. Of bijvoorbeeld het plan om de cultuursector te vragen kunstwerken te maken om bewustwording voor energie onder de aandacht te brengen.


En hoe zit dat met het geld ?

Gevraagd werd om € 550.000,= uit de reserve te halen bovenop het geld dat Weert al van provincie en rijk krijgt voor verduurzamingen en daarmee gaat er wel erg veel geld naar de energietransitie. Bovendien vinden wij dat een deel van de plannen uit bestaande budgetten betaald zouden moeten worden en dat daar géén extra geld voor nodig is.


En wat doen jullie nu ?

De Weerter VVD zoekt steeds naar een balans tussen ‘een beter Weert’ en de financiën die daarvoor nodig zijn, zeg maar ; “wat kost dat en wat krijgen we ervoor terug ?” Juist die balans vonden wij niet in evenwicht en niet passen bij de kernwaarde Eerlijk. Ook de kernwaarde Kansrijk is voor discussie vatbaar nu in het raadsvoorstel al een passage opgenomen was ‘dat de investeringen op termijn mogelijk foute keuzes blijken te zijn’. Omdat de Weerter VVD zorgvuldig wil omspringen met gemeenschapsgeld (uw portemonnee) en de belangen steeds tegen elkaar moet afwegen hebben we daarom besloten tegen te stemmen.


Hoe zat dat nu met dat zonnedak op Nering Bögel ?

Het college is voornemens om WeertEnergie een goedkope lening te verstrekken voor de financiering van die panelen en de opbrengst deels als gift te schenken aan huishoudens met een kleinere beurs (minima). De Weerter VVD vind dat schenkingen aan minima niet bijdragen aan de energietransitie en verbaast zich erover dat raadscollega’s voor de lening aan WeertEnergie “tekenen bij het kruisje” nu de raad eerder aan het college heeft opgedragen NIET voor bank te gaan spelen en risico’s te nemen met gemeenschapsgeld.


Aha dan begrijp ik het allemaal wel, en nu ?

Wij blijven ons inzetten voor UW belangen en voor een Weert waarin het fijn wonen, werken en recreëren is.


Zijn niet al je vragen beantwoord? Neem contact met ons op via info@vvdweert.nl