VVD wil vervolg Street Art

De Weerter VVD heeft art. 40 vragen gesteld aan het College van B&W inzake het vervolg van het Street-Art project in de garage van het voormalig stadhuis. Na de enthousiaste reacties die de VVD heeft ontvangen op het gemaakte werk ziet de fractie graag dat er een vervolg komt op de pilot. Bij de pilot zijn de inwoners van de gemeente Weert geraadpleegd via een poll waarbij Historisch Weert als winnaar uit de bus kwam.

Raadslid Joey Engelen: 'De reacties zijn lovend en ook ik ben trots op het werk dat de artiesten hebben gedaan. Een aanwinst voor de binnenstad en dat vraagt om een vervolg. Ik vraag het college van B&W of ze willen onderzoeken of de lange muur bij het Raphaelpad geschikt zou zijn. Gezien de financiele situatie van de gemeente zouden op deze locatie Weerter bedrijven, clubs en instellingen een gedeelte van een muur kunnen adopteren. Zo zou een bakker een vlaai kunnen laten afbeelden en een schutterij iets met folklore. Zo ontstaat er een Wall of Fame van Weerter producten en diensten.''

Het college krijgt de opdracht om in kaart te brengen waar in de binnenstad Street-Art aangebracht zou kunnen worden om de binenstad aantrekkelijker te maken. De binnenstad kan hierbij uitgroeien tot een gratis toegankelijk openluchtmuseum.

De brief richting College van B&W: 

College van B&W en gemeenteraad van Weert
Postbus 950
6000 AZ Weert

Betreft: art. 40 brief inzake vervolg Street-Art

                                                                                                                                                                Weert, 7-7-2015

Geacht College,

Eind december 2014 heeft de VVD het voorstel gedaan om meer Street-Art in het Weerter straatbeeld te krijgen. Aan dit voorstel is gehoor gegeven door middel van een pilot in de parkeergarage onder het voormalig stadhuis, het huidige Cwartier. Deze pilot is enthousiast ontvangen door ondernemers, bezoekers en inwoners van de binnenstad. De inwoners van Weert heb door middel van een peiling hun stem uit kunnen brengen op het door hen gewenste thema, uiteindelijk heeft Historisch Weert de meeste stemmen gekregen en is dit thema ook tot uitwerking gebracht.

Gezien de financiĆ«le situatie van de gemeente Weert wil de VVD graag bekijken of de financiering van het vervolgproject op een andere manier mogelijk is. Ik zal het volgende idee als voorbeeld  aan u voorleggen:

Het Raphaelpad, de verbinding tussen binnenstad en gemeentehuis, is voorzien van een lange, kale muur. Deze muur zou aangekleed kunnen worden door middel van Street-Art. Hier zou het mogelijk kunnen zijn dat Weerter bedrijven, sportclubs en instellingen een stuk muur adopteren waarbij zij de gelegenheid krijgen om de binnenstad aan te kleden. Zo zou bijvoorbeeld een bakkerij een vlaai kunnen aanbrengen en zou een schutterij iets kunnen doen met folklore. Zo ontstaat er een Wall of Fame van Weerter producten en diensten. De binnenstad wordt hiermee aantrekkelijker en kan hierdoor uitgroeien tot een gratis toegankelijk openluchtmuseum!

Dit voorstel brengt de volgende vragen met zich mee:

-              Bent u bereid om te onderzoeken of het in de huidige gemeentelijke  verordeningen mogelijk is om op meerdere plaatsen in de binnenstad Street-Art toe te passen?

-              Indien ja, welke voorwaarden zijn hierbij verbonden aan het aanbrengen van Street-Art?

-              Indien ja, bent u bereid om deze locaties in kaart te brengen en hierbij rekening te 
               houden met de monumentale waarde van bepaalde panden in de binnenstad?

-              Indien ja, bent u bereid om deze betreffende locaties te voorzien van  
               routebordjes indien hier daadwerkelijk Street-Art zal verschijnen?

In afwachting op uw antwoord,

 

Met vriendelijke groet,
Joey Engelen
Raadslid VVD Weert