Gemeentehuis op zaterdag open

De fractie van de VVD heeft tijdens de behandeling van de voorjaarsnota aan het college van B&W gevraagd om te onderzoeken of het gemeentehuis op zaterdagochtend geopend kan worden voor inwoners. De servicebalie voor bijvoorbeeld het afhalen van het rijbewijs zou dan op zaterdagochtend zonder afspraak bezocht kunnen worden.

De VVD stelde dit voor om klantgerichter te kunnen werken en om de kosten voor de opening te drukken. Zo zou bijvoorbeeld de beveiliging eerder naar huis kunnen en ook de energiekosten zullen lager uitvallen. Het gemeentehuis zou bijvoorbeeld op maandag of vrijdag door het flexwerker deels gesloten kunnen worden waarvoor de zaterdagochtend voor inwoners dus in de plaats komt. Onderzoek moet uitwijzen waar de inwoners van Weert behoefte aan hebben. 

Op de nieuwssite WeertdeGekste spreekt zo'n 85% van de bezoekers uit dat zijn de andere openingstijden wel zien zitten.