Afschaffen hondenbelasting

De Weerter VVD diende tijdens de kadernota behandeling op 8 juli een motie in om de hondenbelasting per 1 januari 2022 volledig af te schaffen.
Díe motie, om de belasting direct af te schaffen, kreeg geen meerderheid.
Dgemeenteraad sprak zich wél uit over gefaseerd afschaffen van de hondenbelasting zodra de financiën dat toelaten. De VVD was en is van mening dat direct afschaffen goedkoper uitpakt dan geleidelijk minder belasting betalen. 

In de conceptbegroting voor 2022 is door het collegeopgenomen om de hondenbelasting WEL ineens af te schaffenen daarmee komt het voorstel van de VVD alsnog uit. 
De begrotingsbehandeling zal donderdag 4 november plaats vinden.
Goed nieuws voor de hondenbezitters in Weert, de hondenbelasting gaat per 1 januari 2022 verdwijnen mits de gemeenteraad dit voorstel in de begroting overneemt.