Scoutingcommissie zoekt nieuwe afdelingsvoorzitter VVD Weert

De afdeling Weert is een actieve en in de regio een relatief grote afdeling. Met momenteel 5 raadszetels en een wethouder nemen diverse leden van de afdeling actief deel aan het besturen van de gemeente en levert de afdeling een lid van de provinciale staten. Intensieve coördinatie m.b.t het uitvoeren van het coalitieprogramma, waarbij ook het bestuur betrokken is, is gezien de diversiteit van de coalitie cruciaal. De nieuwe voorzitter zou daarom over de volgende competenties moeten beschikken:

 

• De voorzitter moet leiding geven, stimuleren en coördineren. Hij is de spin in het web in de afdeling;
•  Hij/zij initieert en bewaakt beleidsplan van de afdeling; 
• Hij/zij moet het woord voeren namens de VVD-afdeling, motiveert, enthousiasmeert, stimuleert, initieert, heeft aandacht en staat open voor anderen, corrigeert zo nodig, kan delegeren, en - niet in de laatste plaats – heeft politiek inzicht;
• Hij/zij dient erop te letten dat sprake is van een evenwichtige taakverdeling tussen de verschillende bestuursleden, mede ook in relatie tot wat de bestuursleden inhoudelijk en in tijdsbeslag kunnen. Teamwork staat centraal;
• De voorzitter is in veel gevallen het gezicht van de afdeling. Een belangrijke taak is dan ook het onderhouden van relaties. De voorzitter dient contacten te onderhouden met de Kamercentrale maar ook met andere politieke partijen in Weert en VVD afdelingen rondom Weert; 
• De voorzitter heeft een uitgebreid netwerk aan contacten dat hij regelmatig onderhoudt.

 

De relatie die de voorzitter heeft met de gemeenteraadsfractie is van invloed op het functioneren van de afdeling. Een geregeld overleg tussen de voorzitter en fractievoorzitter (of de fractie) dient plaats te vinden.


Tevens stimuleert hij/zij de inhoudelijke discussie, discussie over politiek relevante zaken om de leden bij de afdeling te betrekken. Verder zijn begrippen als integriteit en ervaring in bestuurlijke zaken natuurlijk een pre. 

De nieuwe voorzitter moet in ieder geval de ambitie hebben om tot aan de GR 2018 de functie te vervullen en de lijnen uit te zetten voor het programma en de campagne GR 2018.


Interrese? Stuur dan uw email naar bestuur@vvdweert.nl